marzyciel

184 teksty – auto­rem jest marzy­ciel.

Poz­naj co kochasz
I stwórz coś
Co ob­darzysz równie wielką Miłością 

myśl
zebrała 26 fiszek • 11 grudnia 2012, 19:24

Sa­mot­ne­mu łat­wiej os­woić się z ciemnością 

myśl
zebrała 6 fiszek • 24 czerwca 2012, 20:37

Niewy­powie­dziane myśli i słowa gro­madzą się na twarzy 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 czerwca 2012, 20:58

By spełnić niektóre marzenia
Trze­ba zmienić sposób myślenia 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 maja 2012, 20:11

By­wają dni
które trwają dłużej niż 24 godziny 

myśl
zebrała 28 fiszek • 2 maja 2012, 20:38

Ko­mu wstyd us­ta zamyka
te­mu głosu użyczy instrument 

myśl
zebrała 17 fiszek • 1 maja 2012, 20:59

Ten skur­cz duszy...
gdy za­sypiając znów przy­pomi­namy sobie
o prze­mijal­ności nasze­go je­dyne­go życia 

myśl
zebrała 21 fiszek • 30 kwietnia 2012, 20:33

Grzeczny człowiek jest pełen cudzych trosk 

myśl
zebrała 22 fiszki • 20 kwietnia 2012, 22:19

Za sto lat lub mniej
elek­tro­nika będzie drugą na­turą człowieka 

myśl
zebrała 18 fiszek • 16 kwietnia 2012, 20:48

Nie jes­tem natrętny
...tyl­ko sprag­niony bliskości 

myśl
zebrała 25 fiszek • 15 kwietnia 2012, 21:28

marzyciel

marzyciel

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność